Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सोताङ, सोलुखुम्वु

सोताङ्गबजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

थप सेवाहरु

8 महिना अगाडी

2075-12-25


१. सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा मादक पदार्थको नियन्त्रण, बजार व्यवस्था अनुगमन, अत्यावश्यकीय बस्तुको आपूर्ति ब्यवस्था मिलाउने ।
२. जिल्लाको अन्तर्राष्ट्रिय साँध सीमाना, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, पुरातात्विक स्मारक वा बस्तुको अभिलेख नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने र सोको संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने ।
३. तिब्वतीय शरणार्थीको आवगमन तथा गतिविधि व्यवस्थित राख्ने र इ.प्र.का. सोताङ समेतको सहयोग लिने तथा आवाञ्छित आवागमन र अपराध हुन नदिने ।
४. स्थानीय वासिन्दा, कर्मचारी, सर्वसाधारण र पर्यटकको सुरक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
५. नेपाली सेना र अदालतको कार्यक्षेत्र बाहेकका सबै संघीय सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, क्याम्पस, विद्यालय समेत रेखदेख, नियमित उपस्थिति, प्रभावकारी सेवा प्रवाह उपर अनुगमन गर्ने तथा कर्मचारीहरुको आचार संहिता पालना गर्ने, गराउने ।