Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सोताङ, सोलुखुम्वु

सोताङ्गबजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जग्गा प्राप्त भएको सूचना

7 महिना अगाडी

2076-01-16


जग्गा_प्राप्त_भएको_सूचना.jpg तस्बिर :

इलाका प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माणार्थ सोताङ गाउँपालिका वडा नं.५ बस्ने श्री सुर्ज वहादुर वस्नेत र श्री सिताराम वस्नेतले क्रमशः २ रोपनी ४ आना र १२ आना कित्ता नं.२०२६, २०२४ र २०२८ को जम्मा क्षेत्रफल १५४० वर्ग मिटरको ३ रोपनी जग्गा निःशुल्क रुपमा जग्गा दान गर्नुभएकोले इलाका प्रशासन कार्यालय, सोताङको नाममा मिति २०७६।०१।०५ मा रजिष्ट्रेशन पास समेत भइसकेकोले सर्वसाधारण सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।