Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सोताङ, सोलुखुम्वु

सोताङ्गबजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विनोद गौतम
विनोद गौतम

कार्यालय प्रमुख

राम प्रसाद न्यौपाने
राम प्रसाद न्यौपाने

नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)